Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Tutustu Sattulan kylään ja kylätien uuteen ratkaisuun kävellen, pyöräillen…

Sattula on pieni vanhan kylärakenteen säilyttänyt hämäläinen kylä lähellä Hämeenlinnaa Lehijärven rannalla. Historiallinen keskusta on alun perin rakentunut jo 1500 -luvulla seitsemän talon ympärille. Vanha tiivis kylärakenne on säilynyt ydinkeskustassa.

Sattulan kylätiekokeilu alkoi kylän aloitteesta ja on nyt vakiintunut normaalikäyttöön. Kokeilu osoitti, että pienin ja edullisin toimenpitein voidaan parantaa vähäliikenteisen pienen kylän tai asuntoalueen tien tai kadun viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Kylätien kustannukset ovat kohtuulliset, sillä tielle täytyy teettää pelkät ajoratamaalaukset ja lisätä tarvittavat liikennemerkit. Sattulantiellä uusittiin samalla vanha päällyste. Siitä huolimatta erillinen pyörätie maksaisi yli kymmenkertaisesti ja sen toteuttaminen vie enemmän aikaa. Kylätiemallia on lähdetty kokeilemaan Hattulan lisäksi myös muualla Suomessa, esimerkiksi Pyhtäällä on rakennettu vastaava kylätie.

Kylätie on loistava esimerkkejä kokonaan uudenlaisesta ajattelutavasta maanteiden liikenteen suunnittelussa. Järjestelystä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea.

Sattulassa on paljon muutakin katsottavaa ja koettavaa kuin kylätie. Nikkilän kartano, Golf-kenttä, vanha Sepän pirtti Sattulankaarteessa, kyläläisten oma yhteinen ranta ja historiallinen hyvin säilynyt kylämiljöö Sattulankaarteen ympäristössä ovat näkemisen arvoisia.

Uusi Golf-klubi vanhan 3-tien (mt 130) ja Parolantien risteyksessä on ohikulkijoitakin palveleva tankkauspiste sekä ajoneuvoille että ihmisille. Lisäksi siellä on suuri golf-myymälä ja kuntosali.
Ennen kaikkea kylä on kuitenkin asukkaiden oman elämän mukavaksi ympäristöksi muotoutunut rakentuva kokonaisuus. Uudetkin asukkaat ovat tervetulleita, jos vain sopiva tontti tai talo löytyy.


Jätä kommentti

KORONA: ASIOINTIAPUA – HALUATKOA APUA – VOITKO TARJOTA APUA?

Tarvitsetko apua apteekkiasiointiin tai elintarvikkeiden noutamisessa kaupoista? Oletko alle 70-vuotias ja valmis auttamaan naapureitasi asi-oinnissa tarvittaessa?

Hattulan kunta on aloittanut naapuriavun välittämisen. Sattulan alueella Reijo Lehtinen välittää tietoa naapuriavun tarvitsijoista ja tarjoajista. Voit ottaa yh-teyttä häneen joko sähköpostilla (reijo.lehtinen@outlook.com tai puhelimella 0500622009).

Autetaan naapureita ja itseämme. Voit tietenkin myös suoraan olla yhteydessä tiedossasi oleviin auttajiin tai apua ehkä tarvitseviin naapureihisi. Muista autta-essasikin aina noudattaa läheisyyttä ja kosketusta koskevia ohjeita.

OHJEITA KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN HIDASTAMISEKSI

Koronaviruksen vuoksi tehdyt hallituksen rajoitustoimenpiteet mm. yli 70 – vuotiaiden siirtyminen karanteeninomaisiin olosuhteisiin kohdentuvat Sattulaankin.
Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Iäkkään väestön ohella sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös ter-veille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmis-joukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin.
Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja ys-kimishygieniasta. Lisää ohjeita ja kertauskurssia tulee koko ajan radiosta ja televisiosta sekä löytyy netistä (mm. https://www.hattula.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/korona/https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19).

OHJEITA NAAPURIAVUSTA SATTULAN KYLÄN NAAPURIAVUN PIIRIS-SÄ OLEVILLE JA AUTTAJILLE (kooste/Reijo Lehtinen 25.3.2020)

Hoidan Sattulan kylän alueella Hattulan kunnan järjestämän naapuriavun koordinointia. Yritän löytää avustajia, jotka voivat hoitaa kauppa- ja ap-teekkiasiointia yli 70-vuotiaiden kylän asukkaiden ollessa karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Toisaalta apua tarvitsevat voivat olla yhteydes-sä minuun, jolloin voin välittää avun tarjoajille heidän tietonsa. Parhaiten minut tavoittaa puhelimella (puh 0500622009).

Naapuriavun yhteydessä tulee välttää fyysistä kontaktia

– Auttaja ei tule sisälle asuntoon vaan jätä esimerkiksi ostokset ulko-ovelle.
– Tarvittaessa juttele etäisyyden päästä.

Sopikaa etukäteen puhelimitse

– Sovi auttamisesta etukäteen puhelimitse autettavan kanssa, esim. kauppalis-ta ja ostosten maksutapa ja vaihtorahat.

Maksutavasta pitää sopia etukäteen

Käteisellä maksamisen lisäksi esimerkiksi yleisesti käytössä oleva Mobile Pay tai Osuuspankin ja Nordean käyttämä Siirto-palvelu mahdollistavat välittömän rahansiirron tililtä toiselle. Pyrkikää välttämään käteisen käyttöä.

Apteekki vaatii valtakirjan reseptilääkkeisiin

– Apteekin reseptilääkkeissä tarvitaan vapaamuotoinen valtakirja, josta löytyy seuraavat asiat: Asiakkaan nimi ja henkilötunnus, Valtuutetun nimi, Mitä lääk-keitä valtuutettu hakee, Asiakkaan puhelinnumero, Asiakkaan allekirjoitus, Kuinka kauan valtuutus on voimassa esim. yhden haku kerran. (Huom! Toisen puolesta ei voi noutaa huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä, ja unilääkkeistä vain pientä pakkauskokoa. Tarvittaessa voit tiedustella apteekista kotiinkulje-tuspalvelua.)

Huom.

Yritän täydentää ohjeita sitä mukaan, kun uusia asioita ilmenee mm. mahdolli-sista maksujärjestelyistä. Välitän ohjeet toimintaan mukaan ilmoittautuneille.

Jos on koronavirukseen liittyviä ongelmia, soittakaa Hattulan kirjaston palvelu-pisteeseen puh. 050 509 0335 (ma-pe klo 10-16 & la-su klo 10-13) tai minulle (Reijo Lehtinen puh 0500622009), yritetään yhdessä löytää ratkaisut.


Jätä kommentti

Luodaan uutta yhteisöllistä kyläelämää korona-viruksen vastapainoksi

Sattulan kylä on rauhallinen ja turvallinen elinympäristö. jossa ihmiset tuntevat toisensa. Suomalaiseen tapaan se tarkoittaa myös sitä, että ei tarpeettomasti vaivata muita ja säilytetään luontevasti kohtuullinen etäisyys. Mutta tarvittaessa ollaan aina valmiita auttamaan ja olemaan tukena.

Samanlaisia kyliä on Suomessa satoja ellei tuhansia. Monet isot kerrostalot ja asuinalueet kaupungeissakin muodostavat samantyyppisiä yhteisöjä. Suurissa kaupungeissa yksilöt kuitenkin katoavat massaan ja henkilökohtainen suhde katoaa helposti.

Korona-virus on aiheuttanut monien ajatusmaailmassa muutoksen. Monet ovat siirtyneet omaehtoiseen eristykseen kesämökeille. Jatkossa varmaan yhä useammat miettivät elämän arvovalintoja myös asuinpaikan suhteen. Meillä sattulalaisilla, jotka olemme valintamme tehneet pienessä kylässä asumiseen, on nyt mahdollisuus kehittää tilanteen mukaan hyviäratkaisuja kaikkien kyläläisten elämisen helpottamiseksi.

Hattulan kunta on käynnistänyt ajatuksen kaupassakäyntiavun tarjoamiseksi asukkaille ja pyytänyt kylistä koordinaattorin oman kylän oalvelujen toteuttamiseksi. Sattulassa Reijo Lehtinen (puh 0500622009, sposti reijo.lehtinen@outlook.com) toimii yhdyshenkilönä. Jos tarvitset kauppa-apua eikä sinulla ole sitä tarjolla tai olet valmis hoitamaan kauppakuljetuksia ilmoita hänelle. Varmaan monilla on jo valmiiksi tiedosssa naapureiden tarpeet ja toimitaan apuna ilman välikäsiäkin.


Jätä kommentti

Rauhallista Korona-aikaa

Maaseutu ja pienet keskukset nousevat taas arvoonsa. Korona-virus on aloittanut suurissa keskuksissa. Elämäntapa ja pakollinen suurten ihmismäärien kohtaaminen arjen elämässä nopeuttavat viruksen leviämistä niissä.

Arjan elämä maaseudulla on erilaista. Ei ole metroa eikä ruuhkabusseja. Päivittäinen elämä pyörii pienissä ihmisryhmissä ja riskit tunnetaan. Toki täälläkin ne otetaan huomioon. Sattulan kyläyhdistyskin on siirtänyt ensi viikon alkuun päätetyn kevätkokouksensa myöhäisempään ajankohtaan. Viisasta varovaisuutta kyläyhdityksen puheenjohtajalta.

Viime viikolla jouduin vaihteeksi liikkumaan julkisilla liikennevälineillä. Leppoisaa menoa. Isolla bussilla kuljettaja ja kaksi matkustajaa. Mahtui mukavasti istumaan hieman etäämpänä toisista. Ja juttelu oli leppoisaa, vilkasta sekä monipuolista ja kiinnostavaa. Talven olemuksesta Koronan etenemiseen. Taidanpa ryhtyä ihan huvin vuoksi käyttämään bussia useammin.

Onhan täälläkin käytävä kaupoissa silloin tällöin. Ne ovat tietenkin suuria marketteja, joissa voi altistua kaikenlaisille taudeille flunssasta Koronaan. Ihmettelen, ettei valtio ole varannut rahaa päivttäistavaroiden kotiinkuljetuksen tukemiseen. Sillä voitaisiin välttää Koronan leviämisriskiä.

Varmasti monet pohdiskelevat nyt siirtymistä ruuhkautuneista suurista keskuksista rauhallisempaan asuinnympäristöön. Siirtyminen voi olla tilapäistä pitenmpiaikaista etätyötä kesämökillä. Varmaan myös herää ajatus siirtymisestä kokonaan asumaan rauhallisemmille ja turvallisemmille alueille. Tervetuloa maaseudulle ja pieniin keskuksiin.

Tilaa suomessa riittää. Monissa pienissä keskuksissa asuntojen hinnat ovat pudonneet viime vuosina. Omistusasuminen niissä on nyt todella edullista ja usein laadukasta. Toimeentulokin on lisääntyvän etätyön ansiosta helpmpi turvata kuin menneinä vuosina.

Asuntojen halpuuden ovat huomanneet monet asuntosijoittajatkin. Parinkymmenen prosentin sijoitustuoton saa helposti. Halvalla hankittu sijoituskohde tuottaa itsensä takaisin nopeasti. Tuotto on selvää rahaa eikä tarvitse sitoa suuria pääomia odottamaan kalliin kohteen mahdollista arvonnousua. Pitäsiköhän sijoittaa vaikkapa Taidekaupunki Mänttä-Vilppulaan?


Jätä kommentti

2020

Sattulan kyläyhdistyksen syyskokous 11.12.2019 valitsi uuden johtokunnan vuodelle 2020. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Järvi ja jäseniksi Reijo Riihimäki, Leena Heikkilä, Tapani Rantala, Keijo Sinisaari, Aulis Valkama, Mea Jääskeläinen, Wojtek Skalski ja Jyrki Salonen.

Kuluneiden kuudentoista toimintavuoden aikana on luotu perusta kyläyhdistyksen toiminnalle ja vakiinnutettu pitkälle toiminnan puitteet. Jätehuoltopiste, vesihulto, kylän yhteinen ranta, Sepän pirtti ja uudistunut Sattulantie ovat askeleita kohti parempaa ja toimivampaa kyläympäristöä. Niiden ylläpito, edelleenkehittäminen ja parantaminen ovat haasteina tulevaisuudessakin. Monet keskeneräiset asiat esimerkiksi toimivien, nopeiden nettiyhteyksien saaminen kylän alueella, Pelkolan yhteisen urheilukentän parantaminen ja kylän asutuksen tasaisen kehityksen jatkaminen ovat uuden johtokunnan käsissä. Ennenkaikkea kylän yhteishengen ja yhteisten tapahtuminen lisääminen siten, että mahdollisimman moni kyläläinen saataisiin mukaan toimintaan ja huomaamaan mitä kaikkea hyvää yhteisellä työllä saadaan aikaiseksi.

Kylän vesihuolto on melko pitkälle valmis. Reuna-alueilla on kuitenkin vielä puutteita. Yhteinen jätepiste kylän keskellä palvelee kaikkia kyläläisiä, mutta toimii maanomistajan suostumuksen varassa. Kylän yhteinen ranta on varsinkin kesäisin ahkerassa käytössä. Laituri on kuitenkin kunnostettava jo ensi keväänä ja rakenteet vaativat jatkuvaa huolenpitoa. Sepän pirtti kunnostettiin muutamia vuosia sitten ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Sille olisi myös hyvä löytää erilaisia kyläläisiä palvelevia käyttömuotoja. Sattulantien kylätiekokeilu on saanut myönteisen arvion, mutta joitakin puutteeita ja parannustarpeita siinäkin on.

Nopeat ja varmat nettiyhteydet ovat yhä tärkeämpia monille kyläläisille. Valokuituhanke muutamavuosi sitten onnistui vain puoliksi. Saatiin valokuitu Nihattulaan, mutta Sattulasta ei löytynyt riittävää määrää sitoutuvia tilaajia. Kevällä 2019 tehtyyn tiedusteluun saatiin vain kolme kiinnostunutta vastausta. usia ratkaisuja pitäisi etsiä.

Sattula on mukana myös MAISA-hankkeessa, jossa on kaavailtu Lehijärven kulttuuripyöräilyn kokeilua ja kehittämistä jokavuotiseksi tapahtumaksi. Sattulan historialline, museoviraston suojeluksessa oleva keskustaon omaleimainen alue. Siellä on jo Sepän pirtin ohella Mäkelän taidenavetta ja Pipsan riihi on uusien omistajien entisöimänä säilynyt osana ”Pläsitorin” miljöötä, johon ympäristön vanhat, säilytetyt talot luovat hienon omaleimaisen ilmeen.

Kehittämisen mahdollisuuksia siis varmaan on. Parasta kylän kehityksen kannalta on lasten suuri määrä. Se pitäisi ottaa huomioon kylän toimintaa kehitettäessä. Pieni kylä voi olla turvallinen, kiinnostava ja innostava ymmpärsitö lasten kasvulle.


Jätä kommentti

Sattulan kyläyhdistys on toiminut 16 vuotta

Sattulan kyläyhdistys perustettiin 2003 keskeisenä tavoitteena saada vesihuoltoverkosto ulottumaan kylän alueelle. Muutamien vuosien ponnistelujen jälkeen vesi- ja viemari saatiin kattamaan lähes koko kylän alue.

Sattula sijaitsee Lehijärven rannalla. Yhteistyössä Lehijärven suojeluyhdistyksen kanssa on ponnisteltu järven tilan parantamiseksi. Parin viime kesän perusteella voidaan arvioida, että järven kunto on paranemassa. Järvestä on iloa sekä nuorille että vanhemmille kyläläisille. Käyttömahdollisuuksien oarantamiseksi kyläyhdistys onnistui vuokraamaan kohtuullisin ehdoin yli sadan omistajan yhteisrannan 30 vuoden ajaksi vuonna 2004.

Lähes 40 000 euron rahoituksella ja runsaalla talkootyöllä onnistuttuun yhteinen kylän rannasta kehittämään yheinen uima- ja veneranta.

Sattulan keskusta on historiallisesti arvokas, museoviraston suojelema kylämiljöö. Kyläyhdistys osti Helsingin seurakuntayhtymältä 1800-luvulla rakennetun Sepän pirtin ja kunnosti jo osin lahonneet seinät ja vuotavat katot perinteiseen asuun. Pienimuotoinen historian jäänne 1900-luvun alkupuolen asuinmiljööstä on säilytetty kyläläisten ilona ja kokoontumistilana. Surullista kyllä, osa vanhoista rakennuksista lahoaa paikalleen, eikä museoviraston suojelemille rakennuksille voida tehdä mitään.

Kylän keskustan läpi kulkevaa Sattulantietä on vaiheittain pyritty kehittämään turvallisemmaksi ja miellyttävämmäksi yhteiseksi väyläksi.
Heti kyläyhdistyksen toiminnan alkuvuosina silloinen Hämeen tiepiiri saatiin rajoittamaan raskaan liikenteen läpikulkua, alentamaan nopeusrajoitukset 60 km/h–>50 km/h ja osin 40 km/h. Lisäksi tien molempiin päihin saatiin ”kyläportti”.

2017 Kläyhdistys teki aloitteen hallaintilaistyyppisen kylätiekokeilun toteuttamisesta Sattulantiellä. ELY-keskus tarttui ideaan ja toteutti kesällä 2018 kyläteikokeilun, jossa päällyste uusittiin, ja varattiin leveät pientareet kevyelle liikenteella rajaamalla ajoraneuvojen ajorata yhden kaistan levyiseksi. Samalla nopeusrajoitus alennettiin 40 km/h ja muistuttettiin siitä parannetuilla hidasteilla.


Jätä kommentti

Vuosi 2019 kallistuu loppua kohden

Syksyn ruska on Sattulassakin poikkeuksellisen komea.  Golfkentän, Peltoaukeiden ja Lehijärven ympärillä aukeaa värikäs kotimaisema.

20191001_114959 kevyt

Syyskuun aikana tehtiin Sattulantien kylätiekokeilusta kysely.  27.9 oli kyselyyn vastannut jo 86 henkilöä.    Vastaajista kaksi kolmasosaa piti kokeilua onnistuneena ja oli valmis suosittelemaan vastaavaa ratkaisua muuallekin. Kyselyn tulokset saataneen lokakuun lopulla.

20191001_115105kevyt

Sattulantielle toteutettiin vuoden 2018 loppukesästä 2,5 kilometrin matkalle kylätiemalli, jonka liikennejärjestelyissä ajoradan keskeltä varattiin moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen 3 metriä leveä kaista. Keskikaistan molemmin puolin varattiin 1,5 metriä leveä tila ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön. Moottoriajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu kylätiemallin osuudella osittain reuna-alueiden kautta. Tien nopeusrajoitus asetettiin koko Sattulantien matkalla  40 km/h. Aiemmin osalla tietä oli 50 km/h nopeusrajoitus.

 


Jätä kommentti

Sattulan kylätiekokeilu on käynnistynyt

Runsas vuosi sitten Sattulan kyläyhdistyksen vuosikokouksessa ideoitu kylätiekokeilu on toteutunut – kiitos ELY-keskuksen – ja liikenteen käytössä. Uusi tasainen pinta sopii pienipyöräisillekin laitteille esim. rullaluistimet. Tienpinnan painumat ja halkeamat on korjattu. Sattulantien kestää taas kymmeniä vuosia hyvässä kunnossa. Hidastetöyssyjen uusinta muutti töyssyt ehkä hieman liianakin jyrkiksi. Mutta nopeudet niiden kohdalla hidastuvat varmastl.

Alkuvaiheessa ajatus oon ainakin kiinnittänyt laajalti huomiota. Se on inspiroinut myös sananvaihtoon ja keskuteluihin, jooissa kriittisiäkin asenteita on noussut esiin:

Kokeilun jatkuessa ELY-keskus tutkii sen vaikutuksia ja toimivuutta. Erityisne mielenkiintoista oon nähdä, miten ratkaisu toimii talvikeleillä.

Pikaisen sadan auton otoksen perusteella 95 % ajaa oikein, 2 % käyttää reunaviivaa kuskin tähtäyslinjana ja 3 % kiihdyttää ennen hidastekoroketta, tekee hätäjarrrutukseen ja kiihdyttää hidasteen jälkeen moottori ulvoen (aina sama auto).

Ajoneuvoliikenteen määrä ehkä hieman kasvanut (uteliaita tutustujia on käynyt melko paljon). Ajonopeudet ovat tuntuvat laskeneet aikaisemmasta. Bonuksena auringon häikäisemät autoilijat eivät enää pakota jalankulkijoita hyppäämään pellon puolelle, kuten joskus aiemmin kävi.

Leveät pientareet ja hyvä päällyste ovat houkutelleet kävelijöitä, pyöräilijöitä ja rullaluistelijoita.

  


Jätä kommentti

SATTULAN kyläyhdistyksen kevätkokous 15.6 klo 18 -20

Sattulan kylyhdistyksen kevätkokous järjestetään perjantaina 15.6 klo 18 – 20 Hattula Golfin uuden klubin tiloissa.   Kokouksen alussa luovutetaan Kunniasattulalainen n:ro 1 kunniakirja Katriina Koskelle (kso https://sattula.wordpress.com/2018/02/18/sattulan-maisematarinat/).

Ennen virallista kokousta esitellään Sattulan kylätien suunnitelmaa ja toteutusaikataulua (ELY-keskuksen edustaja ja suunnittelija).  Kyläläiset voivat esittää ajatuksiansa suunnitelmasta.

Vrallisessa kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (vuoden 2017 toimintakertomus ja talous, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle).  Lisäksi voidaan käsittelyyn ottaa hallitukselle kesäkuun alkuun mennessä esitetyt muut asiat.