Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Ajankohtaiset asiat Sattulassa – esillä syyskokouksessa 17.12.2016

• Sähkö linjoilta maakaapeleihin
Runkolinjat kylän alueella on jo pääosin kaivettu maahan. Ilmajohdot poistetaan kun alueen kaikki kaivutyöt on saatu päätökseen ja kytkennät tehtyä (ilmeisesti ensi vuoden aikana).
• Lehijärven – Armijärven osayleiskaavan päivitys on käynnistynyt, kunnan toimeksiannosta kaavoitusta tekee Ramboll Oy
Hattulan kunta on käynnistänyt Lehijärven suojeluyhdistyksen ja kyläyhdistykseen tekemien aloitteiden pohjalta osayleiskaavan päivityksen. Kaavan laatimiseen palataan vuoden 2017 aikana (kunta/Ramboll Oy). Kaavaan on odotettavissa ehkä yllättäviäkin tilavarauksia. Hämeen maakuntakaavan tarkistuksen luonnos tulee käsittelyyn alkuvuodesta 2017. Siinä vahvistunevat jo nykyisessäkin kaavassa oleva asiat Sattulan osalta.
• Sattulan maisematarinoita – hankkeen sisällön esittely ja ideoiden kehittelyä
Hankkeessa on pidetty kaksi työpajaa, joihin kyläläiset ovat voineet osallistua. Hanke etenee ja valmistuu syksyyn 2017.
• Kylänranta ja Lehijärvi parempaan kuntoon – hanke vuodelle 2017 – 2018
Kylänrannan vuokra-aikaa on jäljellä 16 vuotta. Kaavailtu saunahanke ei onnistunut, koska rakennusluvan edellyttämää omistusaikaa ei ollut riittävästi (25 v) jäljellä. Tänä syksynä laituri on kärsinyt vaurioita ja se on korjattava ensi keväänä ennen käyttöön ottoa. Jatkossa kylänrannan hoitamisesta ja vuokraoikeuden jatkumisesta on erikseen sovittava, jos kyläyhdistyksen toiminta päättyy.
Lehijärven suojeluyhdistys on valmistelemassa Myllyojan Vuorentaan kolmen laskeutusaltaan kunnostusta 2017-2018. Hattula Golf suunnittelee ojan kunnostusta omalla kohdallaan.
• NexTori – Sattulaan uusi, ihmis- ja energiaystävällinen ikääntyvien asuinalue? Idea, luonnokset ja kehittely yhdessä-
EAKR – ideahakuun on ilmoitettu NexTori – senioriasumisen konseptin kehittely, jossa pilottikohteena voisi olla Sattulantien ja Parolantien risteyksen Lehijärven puolelle sijoittuva hanke. Asiasta on alustavasti neuvoteltu kunnan ja Reijo Riihimäen kanssa (maanomistajat).


Jätä kommentti

Joulu lähestyy – on aika pitää syyskokous

Syyskokous pidetään perinteiseen tapaan Joulun alla.  Tänä vuonna lauantaina 17.12 klo 15 ravintola Pehtoorissa.  Ennen sääntömääräisten asioiden käsittelyä keskustellaan ajankohtaisista Sattulan asioista mm.:

 • Sähkö linjoilta maakaapeleihin. 
  Elenia on siirtämässä kylän läpi kulkevia korkeajännitelinjoja maakaaapeleihin.  Pääaosa kaivutöistä on jo tehty kylän kohdalla.  Ja niin siistiä jälkeä ei ole aiemmin kaivutöissä ollutkaan.  Ettei vaan olisi ollut todella asiansa osaava kaivaja työssä.  Sattulantien piennarkin on siistimpi kuin ennen kaivua!  Ensi kesänä ehkkä päästäään eroon peltoja halkovista linjoista.
 • Lehijärven – Armijärven osayleiskaavan päivitys on käynnistynyt, kunnan toimeksiannosta kaavoitusta tekee Ramboll Oy.
  Vanha osayleiskaava on vuodelta 2003.  Eipä sekään paljoa ole kehitystä hidastanut.  Maakuntakaavan luonnos on melko pitkällä ja tullee tammikuussa 2017 näkösälle.  Sattulan kohdalla siinä ei näytä olevan tulossa mitään merkittävää uutta.  Osayleiskaavaan pitäisi sisällyttää kylän kehittämiselle tärkeät varaukset ja puitteet sekä tietenkin Lehijärven tilan paranemisen edellytykset – mitähän siihen tarvittaisiin?
 • Sattulan maisematarinoita – hankkeen sisällön esittely ja ideoiden kehittelyä
  Sattulan maisematarinat keskittyvät ehkä historiaan, kylän kehittymiseen ja sille ominaisiin kiviaitoihin.  Millaisia ideoita ja kuvia Sinula on kylämiljööstä nyt ja menneinä vuosina?
 • Kylänranta ja Lehijärvi parempaan kuntoon – hanke vuodelle 2017 – 2018
  Tämä vuosi oli Lehijärven veden laadun suhteen huonoimpia vuosikymmeniin.  Voidaan vain arvailla mistä se johtui.  Onko hyviä selityksiä.  Tärketä olisi löytää syyt ja keinot tilanteen korjaamiseksi.  Hyviä ajatuksia tarvitaan!!!
 • NexTori – Sattulaan uusi, ihmis- ja energiaystävällinen ikääntyvien asuinalue? Idea, luonnokset ja kehittely yhdessä.
  Lehijärven rantavyöhykkeelle järven, Parolantien ja Sattulantien kulmaan on – ainakin periaatteessa – mahdollisuus kehittää aivan uudenlaista asumista, joka tukeutuisi ja edistäisi toimivan ympäristön ja palvelujen kehittymistä Sattulaan.  Rajotuksiakin on , kuten muistamme koulukeskus kariutui suojavyöhykeeseen, joka rajoittaa liikuntarajoitteisten asumisen ja palvelujen sijoittumisen alueelle.  Kerätäänpä sitten hyvin liikuntakykyisiä asukkaita, jotka myös haluavat elää pitkään terveinä ja liikuntakykyisinä.  Sellaiseenhan Lehijärven ympäristö tunnetusti tarjoaa hyvät mahdollisuudet.  Helvi Kärki täytti joku päivä sitten 110 vuotta.  Hän on yksi vanhimmista suomalaisista ja hänen kesämökkinsä oli pitkään Lehijärven rannalla.  Onnea ja pitkää ikää!