Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Ajankohtaiset asiat Sattulassa – esillä syyskokouksessa 17.12.2016

• Sähkö linjoilta maakaapeleihin
Runkolinjat kylän alueella on jo pääosin kaivettu maahan. Ilmajohdot poistetaan kun alueen kaikki kaivutyöt on saatu päätökseen ja kytkennät tehtyä (ilmeisesti ensi vuoden aikana).
• Lehijärven – Armijärven osayleiskaavan päivitys on käynnistynyt, kunnan toimeksiannosta kaavoitusta tekee Ramboll Oy
Hattulan kunta on käynnistänyt Lehijärven suojeluyhdistyksen ja kyläyhdistykseen tekemien aloitteiden pohjalta osayleiskaavan päivityksen. Kaavan laatimiseen palataan vuoden 2017 aikana (kunta/Ramboll Oy). Kaavaan on odotettavissa ehkä yllättäviäkin tilavarauksia. Hämeen maakuntakaavan tarkistuksen luonnos tulee käsittelyyn alkuvuodesta 2017. Siinä vahvistunevat jo nykyisessäkin kaavassa oleva asiat Sattulan osalta.
• Sattulan maisematarinoita – hankkeen sisällön esittely ja ideoiden kehittelyä
Hankkeessa on pidetty kaksi työpajaa, joihin kyläläiset ovat voineet osallistua. Hanke etenee ja valmistuu syksyyn 2017.
• Kylänranta ja Lehijärvi parempaan kuntoon – hanke vuodelle 2017 – 2018
Kylänrannan vuokra-aikaa on jäljellä 16 vuotta. Kaavailtu saunahanke ei onnistunut, koska rakennusluvan edellyttämää omistusaikaa ei ollut riittävästi (25 v) jäljellä. Tänä syksynä laituri on kärsinyt vaurioita ja se on korjattava ensi keväänä ennen käyttöön ottoa. Jatkossa kylänrannan hoitamisesta ja vuokraoikeuden jatkumisesta on erikseen sovittava, jos kyläyhdistyksen toiminta päättyy.
Lehijärven suojeluyhdistys on valmistelemassa Myllyojan Vuorentaan kolmen laskeutusaltaan kunnostusta 2017-2018. Hattula Golf suunnittelee ojan kunnostusta omalla kohdallaan.
• NexTori – Sattulaan uusi, ihmis- ja energiaystävällinen ikääntyvien asuinalue? Idea, luonnokset ja kehittely yhdessä-
EAKR – ideahakuun on ilmoitettu NexTori – senioriasumisen konseptin kehittely, jossa pilottikohteena voisi olla Sattulantien ja Parolantien risteyksen Lehijärven puolelle sijoittuva hanke. Asiasta on alustavasti neuvoteltu kunnan ja Reijo Riihimäen kanssa (maanomistajat).