Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Kylä ja kyläyhdistys uudistuu?

EU mahdollisti kylän omia hankkeita

EU mahdollisti kylän omien hankkeiden toteuttamisen. Linnanseutu ry:n kautta avautuneet hanketuet avasivat Sattulalaisille mahdollisuuden kehittää omaa kylää ja luoda kyläläisiä palvelevia yhteisiä tiloja ja vapaa-ajanviettopaikkoja.

Vesihuolto Sattulaan
Sattula siirtyi EU-aikaan kyläyhdistyksen perustamisen jälkeen, kun yhdistys haki ja sai rahoitusta yhteisten hankkeiden kehittämiseen useassakin eri yhteydessä. Kyläyhdistys perustettiin v 2003. Ensimmäinen tavoite oli saada kylä vesihuollon piiriin. Vaiheittain tämä onnistuikin ja vuoteen 2015 mennessä koko kylää oli käytännössä Hämeenlinnan vesi Oy:n vesi- ja viemäriverkon piirissä.

Rakentamista ohjataan osayleiskaavalla

Hattulan kunnan kiinnostukseen liittyi Lehijärven ja Armijärven osayleiskaavan laatiminen 2000-luvun alussa. Kaavan valmistuttua v. 2003 se on ohjannut kylän ja lähialueiden rakentumista. (Oyk kartta). Historiallinen keskusta on suojeltu erityisalue, jonka ilme halutaan säilyttää. Lisäksi siellä on useita historiallisesti arvokkaita rakennuksia, joiden säilymistä museovirasto valvoo.

Osayleiskaava vuodelta 2003 alkaa olla jo vanhentunut. Kunta onkin käynnistänyt osayleiskaavan tarkistustyön vuonna 2016. Uudessa maakuntakaavaluonnoksessa kylä on säilymässä nykyisenkaltaisena.
Ilveskallion varikkoalueen suojavyöhyke 1 rajaa kylän aluetta etelästä. Koko kylä on suoja-alueella 2, joka rajoittaa eräiden toimintojen sijoittumista kylään. Tästä johtuen mm. Sattulantien ja Parolantien liittymän tuntumaan kaavailtua uutta koulukeskusta ei voitu toteuttaa alueelle.

Kylän ranta ja yhteiset tilat
Toinen keskeinen tavoite oli saada kyläläisille yhteinen ranta. Yli sadan omistajan yhteisrannasta onnistuttiinkin saamaan kyläyhdistykselle 25-vuoden vuokrasopimus. Linnanseudun rahoitustuella saatiin ranta kunnostettua ja sinne rakennettiin uimaranta pukukoppeineen ja laitureineen sekä yhteinen veneranta, jossa kyläläisille on ilmaiset venepaikat.

Sattulantie turvalliseksi
Kolmas tavoite oli säilyttää ja kehittää kylän ympäristöä ja vanhoja rakennuksia. Tähän liittyi Sattulantien turvallisuuden parantaminen. liikenneviranomaisten kanssa saatiinkin aikaiseksi Sattulantien rauhoittaminen. Raskaalta liikenteeltä kiellettiin läpiajo ja tielle asetettiin nopeusrajoitukset osin 40 km/h ja osin 50 km/h. Alempia nopeusrajoitusten noudattamista pyrittiin edistämään tielle rakennetuilla hidastetöyssyillä. (kuvia Sattulantiestä)

Sepän pirtti kuntoon
Sepän pirtti oli viimeisen sisaruksen kuoltua siirtynyt Helsingin seurakuntayhtymän haltuun. Pirtti oli katon vuotojen seurauksena alkanut jo lahota. Välikatto oli jo osin sortunut ja ulkoseinistä osa oli alkanut lahota. Seurakuntayhtymällä ei ollut pirtille käyttöä ja siksi sen ostamisesta kyläyhdistykselle käynnistettiin neuvottelut. Pitkähkön neuvotteluvaiheen jälkeen löydettiin ratkaisu, jossa naapuritalo osti osan Sepän pirtin tontista lisämaaksi ja kyläyhdistys sai edullisesti tontin keskeisen osan ja sepän pirtin haltuunsa. Museoviraston suojelukohteena oleva pirtti päätettiin kunnostaa ja entisöidä mahdollisuuksien mukaan pienimuotoiseksi kylämuseoksi. Museovirasto myönsi pienen avustuksen kunnostustyöhän ja lisärahoitusta saatiin Linnaseudun Pomo-rahoituksesta. Parin vuoden talkoiden ja yhden kesän aikana opinnäytetyöhön liittyvän suunnitelman ja hirsirakenteiden kunnostuksen jälkeen Sepän pirtti saatiin kunnostettua kohtuullisesti säitä kestävään kuntoon ja entisöityä viimeisen sadan vuoden ajan kylän itsellisen sepän ja hänen jälkeläistensä asumista esittelevään kuntoon.

Häiritsevät työt ja ongelmalliset siirtoviemärilinjat
Kyläyhdistyksen toiminta on liittynyt usein kylän etujen ajamiseen erilaisten sitä sivuavien hankkeiden yhteydessä. Yhdessä Lehijärven suojeluyhdistyksen kanssa on pyritty pitämään kylälle tärkeä Lehijärvi kyläläisten vapaa-aikaa palvelevassa kunnossa. Siirtoviemärilinja Hämeenlinnasta Toijalaan uhkasi kylän kohdalla aluksi rakentua Lehijärven pohjaan upotettavan viemärinä. Kun tämä estettiin, viemärilinja suunniteltiin rakennettavaksi Sattulantien varteen muutama vuosi aiemmin rakennetun vesi- ja viemärilinjan lisäksi. Edellinenkin kaivutyö oli aiheuttanut sekä tilapäisiä ongelmia että pysyviä vaurioita Sattulantielle. Sen tekemisen yhteydessä kyläyhdistys ehdotti sekä siirtoviemäriin varautumista että valokuitukaapeliin ja sähkölinjojen kaapelointiin varautumista. Ehdotukset eivät herättäneet silloin rakennusvaiheessa kiinnostusta. Siirtoviemäriä eivät kyläläiset kuitenkaan halunneet tien varteen. Sille haettiin lopuksi paikka maantien 120 varresta kyläyhdistyksen painostuksen ansiosta.

Nopea valokuituyhteys Sattulaan
Kylään yritettiin yhdessä Nihattulan kylän kanssa saada valokuituyhteydet. Vuoden kestäneen väännön jälkeen valokuituyhteys saatiin Nihattulan kiinteistöille v. 2015, mutta Sattulaan sitä ei saatu. Tulipahan kuitenkin kulmille eli Sattulantien alkuun.

Hattula Golf ja kartanoravintola Pehtoori
Riihimäen Retsi toi golfin Sattulaan. Nikkilän kartanon kunnostamisen ohella hän rakensi hienon golfkentän ja sen yhteyteen vanhaan Nikkilän navettaan kartanoravintola Pehtoorin. Toiminta keskittyy kesäkauteen, joka golfkentällä on pitkä. Ensimmäiset golfaajat tulevat aprillipäivänä ja viimeisä pelejä on pelattu monina vuosina uutena vuotena. 9-reikäinen kenttä on tunnettu edullisuudestaan ja loistavasta hoidosta. Se onkin ollut jäsenmäärältään yksi Suomen suurimmista kentistä. Ravintola Pehtoori tarjoaa kesäisin lounasmahdollisuuden myös kyläläisille ja ympäri vuoden se toimii kyläläisten kokoontumispaikkana.