Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Moniasuminen – kylien kasvava voima

Paikasta riippumaton työnteko on yleistynyt nopeasti. Lisäksi entistä useampi meistä on riippumaton vakituisesta työstä mm. eläköitymisen ansiosta. Vapaus valita kuhunkin ajankohtaan sopivin asuinpaikka on nopeasti lisääntynyt.

Tästä on aluksi ollut seurauksena kesämökkien muuttuminen puolivakinaisiksi, ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kylien yhteisöt voisivat kehittyä vahvoiksi tulevaisuuden asuinympäristöiksi. Uusia avauksia tarvitaan?

Sattulan kehittämisen monet tavoitteet ovat toteutuneet.   Vuonna 2003 ajatukset olivat päivän vesi- ja liikenneongelmissa.  Vettä ei tullut eikä mennyt.  Liikennettä tuli ja meni sensijaan liikaakin – soraralli jyräsi tehokkaasti Sattulantietä ja muukin raskas liikenne oikoi sen kautta.  Tilannetta kuvaa hyvin perustamistilaisuuden muistioksi Jaskan laatima runo.

Nyt vesijohto ja viemäri kattaa kylän melko hyvin.  Sattulantie on rauhoittunut.  Uusiakin ajatuksia sen kehittämiseksi uutena ”kylätien” kokeilukohteena on selvitettävänä.  Voisimme tarttua uusiin haasteisiin?

Vesi 2003 _ Jaskan runo