Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Luodaan uutta yhteisöllistä kyläelämää korona-viruksen vastapainoksi

Sattulan kylä on rauhallinen ja turvallinen elinympäristö. jossa ihmiset tuntevat toisensa. Suomalaiseen tapaan se tarkoittaa myös sitä, että ei tarpeettomasti vaivata muita ja säilytetään luontevasti kohtuullinen etäisyys. Mutta tarvittaessa ollaan aina valmiita auttamaan ja olemaan tukena.

Samanlaisia kyliä on Suomessa satoja ellei tuhansia. Monet isot kerrostalot ja asuinalueet kaupungeissakin muodostavat samantyyppisiä yhteisöjä. Suurissa kaupungeissa yksilöt kuitenkin katoavat massaan ja henkilökohtainen suhde katoaa helposti.

Korona-virus on aiheuttanut monien ajatusmaailmassa muutoksen. Monet ovat siirtyneet omaehtoiseen eristykseen kesämökeille. Jatkossa varmaan yhä useammat miettivät elämän arvovalintoja myös asuinpaikan suhteen. Meillä sattulalaisilla, jotka olemme valintamme tehneet pienessä kylässä asumiseen, on nyt mahdollisuus kehittää tilanteen mukaan hyviäratkaisuja kaikkien kyläläisten elämisen helpottamiseksi.

Hattulan kunta on käynnistänyt ajatuksen kaupassakäyntiavun tarjoamiseksi asukkaille ja pyytänyt kylistä koordinaattorin oman kylän oalvelujen toteuttamiseksi. Sattulassa Reijo Lehtinen (puh 0500622009, sposti reijo.lehtinen@outlook.com) toimii yhdyshenkilönä. Jos tarvitset kauppa-apua eikä sinulla ole sitä tarjolla tai olet valmis hoitamaan kauppakuljetuksia ilmoita hänelle. Varmaan monilla on jo valmiiksi tiedosssa naapureiden tarpeet ja toimitaan apuna ilman välikäsiäkin.


Jätä kommentti

2020

Sattulan kyläyhdistyksen syyskokous 11.12.2019 valitsi uuden johtokunnan vuodelle 2020. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Järvi ja jäseniksi Reijo Riihimäki, Leena Heikkilä, Tapani Rantala, Keijo Sinisaari, Aulis Valkama, Mea Jääskeläinen, Wojtek Skalski ja Jyrki Salonen.

Kuluneiden kuudentoista toimintavuoden aikana on luotu perusta kyläyhdistyksen toiminnalle ja vakiinnutettu pitkälle toiminnan puitteet. Jätehuoltopiste, vesihulto, kylän yhteinen ranta, Sepän pirtti ja uudistunut Sattulantie ovat askeleita kohti parempaa ja toimivampaa kyläympäristöä. Niiden ylläpito, edelleenkehittäminen ja parantaminen ovat haasteina tulevaisuudessakin. Monet keskeneräiset asiat esimerkiksi toimivien, nopeiden nettiyhteyksien saaminen kylän alueella, Pelkolan yhteisen urheilukentän parantaminen ja kylän asutuksen tasaisen kehityksen jatkaminen ovat uuden johtokunnan käsissä. Ennenkaikkea kylän yhteishengen ja yhteisten tapahtuminen lisääminen siten, että mahdollisimman moni kyläläinen saataisiin mukaan toimintaan ja huomaamaan mitä kaikkea hyvää yhteisellä työllä saadaan aikaiseksi.

Kylän vesihuolto on melko pitkälle valmis. Reuna-alueilla on kuitenkin vielä puutteita. Yhteinen jätepiste kylän keskellä palvelee kaikkia kyläläisiä, mutta toimii maanomistajan suostumuksen varassa. Kylän yhteinen ranta on varsinkin kesäisin ahkerassa käytössä. Laituri on kuitenkin kunnostettava jo ensi keväänä ja rakenteet vaativat jatkuvaa huolenpitoa. Sepän pirtti kunnostettiin muutamia vuosia sitten ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Sille olisi myös hyvä löytää erilaisia kyläläisiä palvelevia käyttömuotoja. Sattulantien kylätiekokeilu on saanut myönteisen arvion, mutta joitakin puutteeita ja parannustarpeita siinäkin on.

Nopeat ja varmat nettiyhteydet ovat yhä tärkeämpia monille kyläläisille. Valokuituhanke muutamavuosi sitten onnistui vain puoliksi. Saatiin valokuitu Nihattulaan, mutta Sattulasta ei löytynyt riittävää määrää sitoutuvia tilaajia. Kevällä 2019 tehtyyn tiedusteluun saatiin vain kolme kiinnostunutta vastausta. usia ratkaisuja pitäisi etsiä.

Sattula on mukana myös MAISA-hankkeessa, jossa on kaavailtu Lehijärven kulttuuripyöräilyn kokeilua ja kehittämistä jokavuotiseksi tapahtumaksi. Sattulan historialline, museoviraston suojeluksessa oleva keskustaon omaleimainen alue. Siellä on jo Sepän pirtin ohella Mäkelän taidenavetta ja Pipsan riihi on uusien omistajien entisöimänä säilynyt osana ”Pläsitorin” miljöötä, johon ympäristön vanhat, säilytetyt talot luovat hienon omaleimaisen ilmeen.

Kehittämisen mahdollisuuksia siis varmaan on. Parasta kylän kehityksen kannalta on lasten suuri määrä. Se pitäisi ottaa huomioon kylän toimintaa kehitettäessä. Pieni kylä voi olla turvallinen, kiinnostava ja innostava ymmpärsitö lasten kasvulle.


Jätä kommentti

Sattulan kyläyhdistys on toiminut 16 vuotta

Sattulan kyläyhdistys perustettiin 2003 keskeisenä tavoitteena saada vesihuoltoverkosto ulottumaan kylän alueelle. Muutamien vuosien ponnistelujen jälkeen vesi- ja viemari saatiin kattamaan lähes koko kylän alue.

Sattula sijaitsee Lehijärven rannalla. Yhteistyössä Lehijärven suojeluyhdistyksen kanssa on ponnisteltu järven tilan parantamiseksi. Parin viime kesän perusteella voidaan arvioida, että järven kunto on paranemassa. Järvestä on iloa sekä nuorille että vanhemmille kyläläisille. Käyttömahdollisuuksien oarantamiseksi kyläyhdistys onnistui vuokraamaan kohtuullisin ehdoin yli sadan omistajan yhteisrannan 30 vuoden ajaksi vuonna 2004.

Lähes 40 000 euron rahoituksella ja runsaalla talkootyöllä onnistuttuun yhteinen kylän rannasta kehittämään yheinen uima- ja veneranta.

Sattulan keskusta on historiallisesti arvokas, museoviraston suojelema kylämiljöö. Kyläyhdistys osti Helsingin seurakuntayhtymältä 1800-luvulla rakennetun Sepän pirtin ja kunnosti jo osin lahonneet seinät ja vuotavat katot perinteiseen asuun. Pienimuotoinen historian jäänne 1900-luvun alkupuolen asuinmiljööstä on säilytetty kyläläisten ilona ja kokoontumistilana. Surullista kyllä, osa vanhoista rakennuksista lahoaa paikalleen, eikä museoviraston suojelemille rakennuksille voida tehdä mitään.

Kylän keskustan läpi kulkevaa Sattulantietä on vaiheittain pyritty kehittämään turvallisemmaksi ja miellyttävämmäksi yhteiseksi väyläksi.
Heti kyläyhdistyksen toiminnan alkuvuosina silloinen Hämeen tiepiiri saatiin rajoittamaan raskaan liikenteen läpikulkua, alentamaan nopeusrajoitukset 60 km/h–>50 km/h ja osin 40 km/h. Lisäksi tien molempiin päihin saatiin ”kyläportti”.

2017 Kläyhdistys teki aloitteen hallaintilaistyyppisen kylätiekokeilun toteuttamisesta Sattulantiellä. ELY-keskus tarttui ideaan ja toteutti kesällä 2018 kyläteikokeilun, jossa päällyste uusittiin, ja varattiin leveät pientareet kevyelle liikenteella rajaamalla ajoraneuvojen ajorata yhden kaistan levyiseksi. Samalla nopeusrajoitus alennettiin 40 km/h ja muistuttettiin siitä parannetuilla hidasteilla.


Jätä kommentti

Vuosi 2019 kallistuu loppua kohden

Syksyn ruska on Sattulassakin poikkeuksellisen komea.  Golfkentän, Peltoaukeiden ja Lehijärven ympärillä aukeaa värikäs kotimaisema.

20191001_114959 kevyt

Syyskuun aikana tehtiin Sattulantien kylätiekokeilusta kysely.  27.9 oli kyselyyn vastannut jo 86 henkilöä.    Vastaajista kaksi kolmasosaa piti kokeilua onnistuneena ja oli valmis suosittelemaan vastaavaa ratkaisua muuallekin. Kyselyn tulokset saataneen lokakuun lopulla.

20191001_115105kevyt

Sattulantielle toteutettiin vuoden 2018 loppukesästä 2,5 kilometrin matkalle kylätiemalli, jonka liikennejärjestelyissä ajoradan keskeltä varattiin moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen 3 metriä leveä kaista. Keskikaistan molemmin puolin varattiin 1,5 metriä leveä tila ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön. Moottoriajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu kylätiemallin osuudella osittain reuna-alueiden kautta. Tien nopeusrajoitus asetettiin koko Sattulantien matkalla  40 km/h. Aiemmin osalla tietä oli 50 km/h nopeusrajoitus.

 


Jätä kommentti

Sattulan kylätiekokeilu on käynnistynyt

Runsas vuosi sitten Sattulan kyläyhdistyksen vuosikokouksessa ideoitu kylätiekokeilu on toteutunut – kiitos ELY-keskuksen – ja liikenteen käytössä. Uusi tasainen pinta sopii pienipyöräisillekin laitteille esim. rullaluistimet. Tienpinnan painumat ja halkeamat on korjattu. Sattulantien kestää taas kymmeniä vuosia hyvässä kunnossa. Hidastetöyssyjen uusinta muutti töyssyt ehkä hieman liianakin jyrkiksi. Mutta nopeudet niiden kohdalla hidastuvat varmastl.

Alkuvaiheessa ajatus oon ainakin kiinnittänyt laajalti huomiota. Se on inspiroinut myös sananvaihtoon ja keskuteluihin, jooissa kriittisiäkin asenteita on noussut esiin:

Kokeilun jatkuessa ELY-keskus tutkii sen vaikutuksia ja toimivuutta. Erityisne mielenkiintoista oon nähdä, miten ratkaisu toimii talvikeleillä.

Pikaisen sadan auton otoksen perusteella 95 % ajaa oikein, 2 % käyttää reunaviivaa kuskin tähtäyslinjana ja 3 % kiihdyttää ennen hidastekoroketta, tekee hätäjarrrutukseen ja kiihdyttää hidasteen jälkeen moottori ulvoen (aina sama auto).

Ajoneuvoliikenteen määrä ehkä hieman kasvanut (uteliaita tutustujia on käynyt melko paljon). Ajonopeudet ovat tuntuvat laskeneet aikaisemmasta. Bonuksena auringon häikäisemät autoilijat eivät enää pakota jalankulkijoita hyppäämään pellon puolelle, kuten joskus aiemmin kävi.

Leveät pientareet ja hyvä päällyste ovat houkutelleet kävelijöitä, pyöräilijöitä ja rullaluistelijoita.

  


Jätä kommentti

Moniasuminen – kylien kasvava voima

Paikasta riippumaton työnteko on yleistynyt nopeasti. Lisäksi entistä useampi meistä on riippumaton vakituisesta työstä mm. eläköitymisen ansiosta. Vapaus valita kuhunkin ajankohtaan sopivin asuinpaikka on nopeasti lisääntynyt.

Tästä on aluksi ollut seurauksena kesämökkien muuttuminen puolivakinaisiksi, ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kylien yhteisöt voisivat kehittyä vahvoiksi tulevaisuuden asuinympäristöiksi. Uusia avauksia tarvitaan?

Sattulan kehittämisen monet tavoitteet ovat toteutuneet.   Vuonna 2003 ajatukset olivat päivän vesi- ja liikenneongelmissa.  Vettä ei tullut eikä mennyt.  Liikennettä tuli ja meni sensijaan liikaakin – soraralli jyräsi tehokkaasti Sattulantietä ja muukin raskas liikenne oikoi sen kautta.  Tilannetta kuvaa hyvin perustamistilaisuuden muistioksi Jaskan laatima runo.

Nyt vesijohto ja viemäri kattaa kylän melko hyvin.  Sattulantie on rauhoittunut.  Uusiakin ajatuksia sen kehittämiseksi uutena ”kylätien” kokeilukohteena on selvitettävänä.  Voisimme tarttua uusiin haasteisiin?

Vesi 2003 _ Jaskan runo