Sattulan kyläyhdistys

Kyläyhdistys

Sattulan kyläyhdistys perustettiin v. 2003 lähtökohtana vesihuollon saaminen Sattulan kylän keskusta-alueelle.  Perustamisen jälkeen organisoitiin yhdistyksen toiminta ja laadittiin kyläsuunnitelma.  Organisoinnissa haluttiin antaa mahdollisimmalle monelle kyläläiselle kiinnostusta vastaava rooli toiminnassa ja hoitaa tehokkaasti erilaisia tehtäviä.  Johtokunnan ohella muodostettiin erillisiä työryhmiä: maankäyttö-, vesi-, ranta, huvi-, perinne- ja matkaryhmät.

Kylän kehittämisen päämääränä on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta.  Pitkän aikavälin tavoitteet korostivat tasaista hallittua kasvua kylän luonteen ja rauhallisuuden säilyttäen.  Lyhyen aikavälin tavoitteissa on poistaa ongelmia ja puutteita kyläläisten yhteisin toimin.

Yhdessä eläminen on kylän vahvin voimavara.  Naapurit tunnetaan ja kaikki kyläläiset yhdessä muodostavat kylän.  Yhdessä myös huolehditaan ihmisistä, eläimistä, luonnosta ja kyläympäristöstä.  Yhdessä ylläpidetään kyläläisten omaa kylänrantaa, huolehditaan kylän historiallisesta keskustasta ja kyläyhdistyksen Sepänpirtistä.