Sattulan kyläyhdistys

Sattula

Sattulan kylä sijaitsee Hattulan kunnassa Lehijärven länsirannalla. Kylä sijaitsee neljän kilometrin päässä Parolan keskustasta ja noin kymmenen kilometrin päässä Hämeenlinnasta. Sattulassa on noin 180 asukasta ja lähes yhtä paljon kesäasukkaita.

lehijärvi nykyisin

Sattulan kylä kuuluu Lehijärven valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.  Tällä alueella uskotaan olleen asutusta aina rautakaudelta lähtien.  Lehijärven aluetta pidetään  koko Hämeen asutuksen ydinalueena, kun taas Sattula on tämän alueen parhaiten säilynyt ryhmäkylä. Sattula on säilyttänyt tiiviin ryhmäkylän muodon, kylätieverkostonsa ja kantatilansa jo vuosisatojen ajan. Talollisten lisäksi kylässä on aina ollut myös palkollisia ja näiden mäkitupia.

Uusimmassa maankuntakaavassa Sattula on määritelty historiallisesti arvokkaaksi kyläalueeksi, jonka rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet on säilytettävä. (Kanta-Hämeen maakuntakaava 2004) Myös toista vuosisataa vanha Nurmela sijaitsee vanhan kyläraitin varrella ja kuuluu kaavassa suojeltuihin rakennuksiin.

Mainokset